Volgrecht 

Sinds 1 april 2006 is in Nederland volgrecht van toepassing. Deze uit de EU afkomstige regeling komt er kort gezegd op neer dat bij iedere verkoop na de eerste verkoop door de kunstenaar zelf een bepaald bedrag over het verkoopbedrag wordt geheven, dat ten goede zou moeten komen aan de kunstenaar. Tot op heden gold in Nederland het volgrecht alleen voor het werk van levende kunstenaars. Vanaf 1 januari 2012 wordt de werking van het volgrecht uitgebreid naar kunst van overleden kunstenaars tot 70 jaar na hun overlijden. De uitbreiding betekent een aanzienlijke vergroting van het aantal kunstwerken waarover volgrecht moet worden geheven. Naar schatting is de groep kunstwerken waarover dan volgrecht moet worden afgedragen minstens vier keer zo groot. 

Tarieven

1. Het volgrecht wordt vastgesteld op:
a) 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met EUR 50.000;
b) 3% van het deel van de verkoopprijs van EUR 50.000,01 tot en met EUR 200.000;
c) 1% van het deel van de verkoopprijs van EUR 200.000,01 tot en met EUR 350.000;
d) 0,5% van het deel van de verkoopprijs van EUR 350.000,01 tot en met EUR 500.000;
e) 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven EUR 500.000.

Het totale bedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan EUR 12.500

Het volgrecht is verschuldigd bij de verkoop van kunstwerken wanneer sprake is van:

  • een verkoop
  • van originelen van werken van grafische of beeldende kunst (of exemplaren daarvan in een beperkte oplage)
  • waarbij de verkoopprijs € 2400,- of meer bedraagt

Dit percentage wordt dus gerekend bij een kunstwerk met een hamerprijs van tenminste € 2400, vermeerderd met 28% opgeld + het verschuldigde volgrecht. Het volgrecht is ingesteld om als vergoeding te dienen voor de kunstenaar. De opbrengst wordt gestort op een speciaal hiervoor opgerichte rekening en zal door een ingestelde instantie worden geïnd. Indien een werk meerdere malen wordt verkocht dan is over elke transactie volgrecht verschuldigd. De betreffende wetsartikelen zijn te vinden in de Auteurswet 1912, art. 43 tot en met 43 g.  Nederland voldoet daarmee aan de Europese richtlijn van 2001/84/EG, waarin werd bepaald dat alle landen van de Europese Unie deze richtlijn in nationale wetgeving moeten omzetten.

Voor meer informatie omtrent het volgrecht zie: 

http://www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/auteursrecht/Vergoeding-op-doorverkoop-van-kunstwerken-(Volgrecht).aspx© 2009-2024 Venduehuis Dickhaut® | Bredestraat 23a, 6211 HA Maastricht, Nederland | tel. +31-43-3213095 | fax +31-43-3259384

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

Veiling- en inzendvoorwaarden | Privacyverklaring