Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Venduehuis Dickhaut Maastricht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Venduehuis Dickhaut Maastricht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Venduehuis Dickhaut Maastricht verstrekt. Venduehuis Dickhaut Maastricht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bankrekeningnummer (alleen inbrengers voor veiling)

Waarom Venduehuis Dickhaut Maastricht uw gegevens nodig heeft
Venduehuis Dickhaut Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Venduehuis Dickhaut Maastricht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Venduehuis Dickhaut Maastricht uw gegevens bewaart
Venduehuis Dickhaut Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Venduehuis Dickhaut Maastricht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Venduehuis Dickhaut Maastricht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Venduehuis Dickhaut Maastricht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Venduehuis Dickhaut Maastricht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Venduehuis Dickhaut Maastricht bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Venduehuis Dickhaut Maastricht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Venduehuis Dickhaut Maastricht heeft hier geen invloed op. Venduehuis Dickhaut Maastricht heeft Google geen toestemming gegeven om via Venduehuis Dickhaut Maastricht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u zelf inloggen op deze site. Verder kunt u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veilingmaastricht.nl. Venduehuis Dickhaut Maastricht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Venduehuis Dickhaut Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Venduehuis Dickhaut Maastricht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Venduehuis Dickhaut Maastricht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Venduehuis Dickhaut Maastricht via:

Venduehuis Dickhaut Maastricht
Bredestraat 23/ 23A
6211 HA Maastricht

tel.: 043-3213095
fax.: 043-3259384
e-mail: info@veilingmaastricht.nl

© 2009-2020 Venduehuis Dickhaut® | Bredestraat 23a, 6211 HA Maastricht, Nederland | tel. +31-43-3213095 | fax +31-43-3259384

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

Veiling- en inzendvoorwaarden | Privacyverklaring