Verklarende Woordenlijst 

-  Bij vermelding van de volledige naam van een kunstenaar (en indien bekend) diens geboorte- en sterfdatum gaat het hier om een authentiek werk van deze artiest.

- Toeschrijving: bij de minste twijfel over de echtheid van het werk dient voorzichtigheidshalve de terminologie ‘toegeschreven aan…’ te worden gebruikt. Deze vermelding gevolgd door de naam van de kunstenaar geeft aan dat het werk wel degelijk tijdens het leven van de kunstenaar werd vervaardigd en dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het wel degelijk – volledig of gedeeltelijk – van de hand van deze kunstenaar is. De echtheid van het kunstwerk staat niet helemaal vast en kan door nieuwe elementen of door grondiger onderzoek later worden bevestigd of verworpen.

- Atelier: de vermelding ‘atelier van…’ geeft aan dat het werk werd vervaardigd in het atelier van een bekende meester, onder zijn toezicht en eventueel met zijn medewerking. Logisch gevolg is dat het kunstwerk te dateren is tijdens de levensjaren van de voormelde kunstenaar. Indien het atelier over generaties heen actief was, dan moet een duidelijke tijdsbepaling worden meegegeven.

- Bij referentie naar de ‘school van …’ is de tijdsbepaling minder strikt: het gaat om een leerling van een bepaalde meester maar de termijn loopt door tot 50 jaar na het overlijden van de meester. Bij een plaatsvermelding garandeert de vermelding ‘school van…’ dat het werk werd gemaakt gedurende het bestaan van een artistieke strekking waarvan de juiste datering moet worden gepreciseerd en waarvan de auteur deelnemer moet zijn geweest van deze groep ( bv. de school van Antwerpen).

- Uitdrukkingen zoals in de stijl van…’, ‘in de trant van…’, ‘genre’, ‘naar… geven geen enkele garantie over de echtheid, de periode, de school of de identiteit van de kunstenaar.

- ‘Gesigneerd’ gevolgd door de naam van een kunstenaar zonder geboorte- en sterfdatum geeft geen enkele garantie dat het werk geschilderd is door de kunstenaar waarvan sprake.

- De vermelding ‘(periode) Louis XV/XVI’…’ is van toepassing op een meubel dat wel degelijk uit die periode stamt. Hetzelfde geldt voor de naamgeving van een goed gevolgd door een referentie naar een bepaalde periode, bv. ‘een Empire fauteuil’. De toevoeging ‘stijl’ aan een periode zoals ‘Louis XV-stijl’ verwijst naar een kunstvoorwerp dat op een later tijdstip werd gemaakt.

© 2009-2024 Venduehuis Dickhaut® | Bredestraat 23a, 6211 HA Maastricht, Nederland | tel. +31-43-3213095 | fax +31-43-3259384

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

Veiling- en inzendvoorwaarden | Privacyverklaring