Taxaties van Kunst & Antiek door Gecertificeerd Registertaxateur

Naast haar werkzaamheden als veilinghuis biedt Venduehuis Dickhaut BV de volgende diensten aan:

  • Taxaties van kunst, antiek en inboedelgoederen ten behoeve van verzekering, successie en boedelscheiding
  • Hertaxatie i.v.m. verzekeringsdoeleinden
  • Schadetaxatie

Verzekeringstaxatie

Bij veel bezitters van een collectie kunst en antiek leeft de wens om niet te lang te wachten met het laten maken van een goede inventarisatie en waardebepaling. Verzekeringsinstanties vereisen vaak een taxatierapport indien men kostbare zaken wenst te verzekeren tegen brand, diefstal of verlies. De verzekerde waarde is de hoogste waarde die gehanteerd wordt, aangezien een verzekeringsinstantie hiermee in een uitkering moet voorzien die zorgt dat er op de korte termijn een passende vervanging voor het verloren gegane object kan worden aangeschaft. Verzekeringstaxaties worden verricht onder artikel 275 van het Wetboek van Koophandel. Het rapport blijft drie jaar na opstelling rechtsgeldig. Aan de waardebepaling zoals aangegeven in een taxatierapport, is iedere verzekeraar bij schade of diefstal gebonden. Na drie jaar verliest het rapport de rechtsgeldigheid en wordt het genoemde bedrag enkel nog als leidraad gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Het is dus zaak om de rechtsgeldigheid van het taxatiedocument goed in de gaten te houden.

Verdelingstaxatie

In het geval van een verdeling van goederen na overlijden of scheiding is het vaak praktisch een waardebepaling te hebben van de onderling te verdelen zaken. In het geval van een overlijden is deze waardebepaling vereist met het oog op de te betalen successiebelasting. De goederen worden getaxeerd op basis van de hedendaagse economische waarde. Onder deze (verkoop)waarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. Deze waarde is vaak de bodemprijs waarvoor zaken ter veiling aangeboden kunnen worden.

Taxatie van de inboedel kan tevens een vereiste zijn indien men een samenlevingscontract wenst aan te gaan.

Gecertificeerd RegisterTaxateur drs. Vanessa Vaes

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen op tel. nr. 043-3213095 of een e-mail sturen naar: info@veilingmaastricht.nl


qianlong.jpg

schilderijgrootenlang.jpg

200klein.jpg


© 2009-2024 Venduehuis Dickhaut® | Bredestraat 23a, 6211 HA Maastricht, Nederland | tel. +31-43-3213095 | fax +31-43-3259384

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

Veiling- en inzendvoorwaarden | Privacyverklaring